Alle tandlæger i Danmark har fra sundhedsmyndighederne fået besked på kun at behandle kritiske patienter. Det gælder fra nu og muligvis frem til slutningen af juni 2020. Det betyder, at vi i den periode ikke laver f.eks. rutinemæssige eftersyn og tandrensninger. Disse behandlinger udskydes til slutningen af juni 2020.

Klinikken bliver ved med at være åben. Vi skal som tandlæger gennemføre kritiske funktioner som behandling af traumer i tænder og mund, smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde af caries og parodontose. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger og igangværende bøjlebehandling samt hævelser og sår i munden, som ikke heler. Ring hvis du er i tvivl!

Vi henstiller også til, at du følger anbefalingerne på www.coronavirus.dk.
Du skal melde afbud, hvis du udviser symptomer herunder feber, ondt i halsen, muskelsmerter, hovedpine, hoste/ luftvejsbesvær eller forkølelse, der kan give mistanke om COVID-19 infektion. Patienter, der har et akut tandlægebehandlingsbehov, men er under mistanke om smitte med COVID- 19, skal henvises til egen læge, hvis behandlingen ikke kan vente.

Du skal vide, at du trygt kan gå til behandling på vores klinik. Vi holder os løbende opdateret og følger alle infektionshygiejniske retningslinjer, og bruger de nødvendige værnemidler, så smitteoverførsel undgås.

De bedste hilsner fra Frederiksberg Tandlægerne

Efter rodbehandlingen

En rodbehandling er en kompliceret behandling, som afhænger af i hvor høj grad, der er opnået kontrol med bakterierne. Det kan blive nødvendigt med endnu en rodbehandling eller en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling.

I visse tilfælde kan vi ikke udføre en normal rodbehandling igennem tandkronen. Det kan bl.a. skyldes, at rodkanalen måske er blokeret med en rodstift fra en tidligere tandbehandling. Vi kan derfor ikke få adgang til at rense rodkanalen med vores instrumenter. Betændelsen må vi i stedet fjerne ved en operation ud for rodspidsen. Operation af rodspidsbetændelser lykkes afhængig af situationen i 60 - 90 % af tilfældene.

Ved en rodbehandling er man nødt til at fjerne ret meget tand for at kunne komme ned i rodkanalerne og rense. Det svækker tanden. Når rodbehandlingen er færdig og rodkanalerne er fyldt med materialet guttapercha, lukkes åbningen i tandens tyggeflade med en tæt plastfyldning.

Hvis tanden er meget svækket, og det umiddelbart vurderes, at der er stor risiko for, at den vil knække, anbefales at sætte krone på tanden med det samme. Vi vil dog helst have en observationsperiode på et halvt til et helt år, hvorefter et røntgenbillede gerne skulle vise, at rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er rodbehandlingen succesfuld, anbefaler vi den endelige behandling, som er at sikre tandens fortsatte funktion med en krone.

Hvis rodbehandlingen er gået som forventet, kan tanden med det samme forsynes med en krone. Er vi i tvivl om resultatet af rodbehandlingen, kan vi forsyne tanden med en midlertidig løsning hér og nu. Efter en observationsperiode på et år tager vi et røntgenbillede, der viser, om rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er rodbehandlingen lykkedes, kan vi udføre den endelige behandling.

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde over for tryk som en tand, der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun én udvej, og det er at trække tanden ud. Hvis tanden er meget svækket efter rodbehandlingen, vil vi derfor anbefale, at den rodbehandlede tand forsynes med en krone. Så er risikoen for, at tanden flækker nemlig meget lille.

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde. Læs mere om tandblegning.

Læs mere: 

Finansering

Vidste du at vi også tilbyder finansiering af dine behandlinger?
Tryk her for at læse mere 

Din tandlæge på Frederiksberg

Vi gør os meget umage for, at vores patienter føler sig trygge, samt at behandlingerne foregår i en personlig atmosfære. Vi får dejlig, positiv feedback fra vores søde patienter. De fleste nye patienter henvender sig til klinikken via anbefalinger.

Som patient hos Frederiksberg Tandlægerne kan du altid få en akut tid samme dag, hvis du ringer i god tid. 

Vi kan hjælpe dig med at finansiere eventuel tandbehandling. 

Rabatordninger

Studerende med et gyldigt studiekort kan hos os få 15 % studierabat på de frie ydelser, altså de tandbehandlinger, hvor man ikke får sygesikringstilskud.

Vi tilbyder også firmarabat til virksomheder.

Kontakt klinikken, hvis du vil høre mere om vores priser og rabatordninger.