Efter rodbehandlingen

En rodbehandling er en kompliceret behandling, som afhænger af i hvor høj grad, der er opnået kontrol med bakterierne. Det kan blive nødvendigt med endnu en rodbehandling eller en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling.

I visse tilfælde kan vi ikke udføre en normal rodbehandling igennem tandkronen. Det kan bl.a. skyldes, at rodkanalen måske er blokeret med en rodstift fra en tidligere tandbehandling. Vi kan derfor ikke få adgang til at rense rodkanalen med vores instrumenter. Betændelsen må vi i stedet fjerne ved en operation ud for rodspidsen. Operation af rodspidsbetændelser lykkes afhængig af situationen i 60 – 90 % af tilfældene.

Ved en rodbehandling er man nødt til at fjerne ret meget tand for at kunne komme ned i rodkanalerne og rense. Det svækker tanden. Når rodbehandlingen er færdig og rodkanalerne er fyldt med materialet guttapercha, lukkes åbningen i tandens tyggeflade med en tæt plastfyldning.

Hvis tanden er meget svækket, og det umiddelbart vurderes, at der er stor risiko for, at den vil knække, anbefales at sætte krone på tanden med det samme. Vi vil dog helst have en observationsperiode på et halvt til et helt år, hvorefter et røntgenbillede gerne skulle vise, at rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er rodbehandlingen succesfuld, anbefaler vi den endelige behandling, som er at sikre tandens fortsatte funktion med en krone.

Hvis rodbehandlingen er gået som forventet, kan tanden med det samme forsynes med en krone. Er vi i tvivl om resultatet af rodbehandlingen, kan vi forsyne tanden med en midlertidig løsning hér og nu. Efter en observationsperiode på et år tager vi et røntgenbillede, der viser, om rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er rodbehandlingen lykkedes, kan vi udføre den endelige behandling.

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde over for tryk som en tand, der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun én udvej, og det er at trække tanden ud. Hvis tanden er meget svækket efter rodbehandlingen, vil vi derfor anbefale, at den rodbehandlede tand forsynes med en krone. Så er risikoen for, at tanden flækker nemlig meget lille.

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde. Læs mere om tandblegning.

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe og bestille en tid i klinikkens åbningstid eller kontakte os i kontaktfeltet herunder. Vi er klar til at hjælpe dig.