Hvad kan erstattes med implantater?

Enhver implantatbehandling begynder med en grundig analyse af sundhedstilstand, kosmetiske og funktionelle krav til tanderstatningen. Vi vurderer pladsforhold i kæberne og kæbernes funktion.

Vi identificerer eventuelle sygdomstilstande i kæberne. Det hedder en SAC-analyse og danner udgangspunkt for hele behandlingsplanen. Dette indebærer desuden en klinisk og røntgenologisk undersøgelse.

Der skal i forbindelse med behandlingsplanlægningen tages aftryk til studiemodeller, som er nøjagtige gipsmodeller af kæberne/ tandbuerne. En sådan analyse vil som nævnt munde ud i en behandlingsplan, hvor vi opsummerer behandlingsbehov og muligheder samt udarbejder et prisoverslag.

Erstatning af enkelte tænder
Den mest almindelige behandling med implantater er erstatning af enkelte tænder. Implantatet fungerer som en kunstig rod for den mistede tand, og den manglende tand bygges op herpå.

Flere manglende tænder
Mangler du flere tænder, og er der plads til flere implantater, behøver du ikke altid et implantat til hver tand. Der kan bygges broer mellem implantater, hvis knogle- og belastningsforhold ellers taler for det.

Hvis du er tandløs i den ene eller i begge kæber
Implantater kan fastholde proteser ved hjælp af en form for tryklåssystem, så du opnår betydeligt forbedret protesekomfort uden risiko for, at din helprotese løsner sig ved tale og spisning.

En implantatbaseret protese skal normalt bæres af mindst to implantater i underkæben, og fire i overkæben, hvis knogleforholdene er tilstrækkeligt gode.

Hvis der er plads og knogle nok, kan man også indsætte 6-8 implantater i hver kæbe, og herpå fremstilles faste fuldbroer, der er skruet fast og ikke skal tages ud. En sådan bro føles som egne tænder og er uden den kunstige gane, som er en del af en protese.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe og bestille en tid i klinikkens åbningstid eller kontakte os i kontaktfeltet herunder. Vi er klar til at hjælpe dig.