Hvordan udføres en rodbehandling?

Når en tand giver tandpine på grund af en nervebetændelse eller en rodspidsbetændelse, skal den rodbehandles. Du bliver bedøvet og vi borer et lille hul i toppen af tanden. Det giver adgang til tandnerven. Vi fjerner nerven med små file og specialbor.

Hos Frederiksberg Tandlægerne har vi det nyeste, moderne udstyr til rodbehandlinger. Vi har et avanceret Leika-mikroskop, som kan drejes hen over patienten, har en speciel punktbelysning og kan forstørre tanden 20 gange. Det er specielt udviklet til tandlæger og giver knivskarpe billeder med god dybde takket være kombinationen af HD-teknologi og LED belysning. Mikroskopet giver fuldt overblik og optimale arbejdsbetingelser ved vanskelige rodbehandlinger.

Vi råder over tre forskellige avancerede rodbehandlingssystemer: Reciprok Gold-, Protaper- og Profile-systemerne. Rodbehandlingssystemer har en indbygget måler, som beregner rodens længde. Herved kan vi sikre os, at vi hverken renser for langt eller for kort, for specialboret stopper ved den helt perfekte dybde.

Når vi fjerner tandnerven, skal tanden desinficeres og skylles grundigt med en desinficerende og vævsopløsende væske. Efter tanden er grundigt udrenset, vil vi vurdere, om det er muligt at rodfylde tanden og afslutte rodbehandlingen med det samme. Måske er der behov for, at rodbehandlingen strækker sig over flere gange. Det sker for at sikre, at vi får kontrol over betændelsen og bakterierne i tandnerven.

Ved en rodspidsbetændelse skal rodkanalen udrenses mere end ved en almindelig rodbehandling. Behandlingen kræver som regel at du kommer flere gange. Mellem dine besøg lægger vi et desinficerende middel ind, hvor nerven lå, og rodkanalen lukkes med en midlertidig fyldning.

Når vi skønner, at rodkanalen er færdigrenset og tilstrækkeligt desinficeret, fylder vi rodkanalen op med et plastisk rodfyldningsmateriale (guttapercha) og rodfyldningscement.

Opfyldningen af rodkanalen skal sikre, at der ikke på ny trænger bakterier ind i rodkanalen. På et røntgenbillede kan vi kontrollere, om rodfyldningen er tilfredsstillende, dvs. om den lukker rodkanalen tæt af.

Vi kan aldrig garantere, at en rodbehandling lykkes. Det er under optimale forhold kun ca. 85-90 % af alle rodbehandlinger, der er succesfulde.

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe og bestille en tid i klinikkens åbningstid eller kontakte os i kontaktfeltet herunder. Vi er klar til at hjælpe dig.