Patientvejledning inden behandling med implantater

Hos Frederiksberg Tandlægerne benytter vi os af Straumann Implantatsystemet, som er et af de ældste, bedste og mest afprøvede og benyttede implantatsystemer i verden. Det er overordentligt vigtigt for os, at al behandling er evidensbaseret og af bedste kvalitet. Derfor går vi ikke på kompromis med kvaliteten, for for eksempel at kunne lave billigere implantater.

Hvad er et implantat?

Et tandimplantat er designet til at erstatte en manglende tandrod og skal fungere som fundament for en ny tandkrone. Det er altså en fastsiddende velfungerende og vellignende erstatning af en naturlig tand, som oven i købet føles som din egen tand. Et implantat består af tre fysiske dele. Første del er selve implantatet. Det er den del, der sidder fast i kæbeknoglen. Det kan sammenlignes med et rawlpluck. Anden del er abutmentet, som er en lille opbygning oven på implantatet, og som er den del, kronen skal sidde fast på. Det forbinder altså implantatet med tandkronen ved hjælp af en lille skrue som forankres inde i implantatet. Sidste del er tandkronen, som ligner en naturlig tand og som genopretter tyggefunktionen og kosmetikken. Et tandimplantat er en skrue af ren titanium, varierende i diameter og længde alt efter kæbens anatomiske forhold. Når implantatet er sat ned i kæben, integreres det langsomt med knoglen, idet der sker en indvækst af knoglevæv omkring og i implantatoverfladen. Efter nogle måneders heling sidder det urokkeligt fast og kan bære en ny tand en bro eller bruges til at fastholde en ustabil tandprotese.

Hvordan indsættes det?

Tandimplantatet indsættes ved et lille kirurgisk indgreb under lokalbedøvelse. På grund af bedøvelsen er det helt smertefrit. Efter lokalbedøvelse åbnes tandkødet ved et lille snit, så kæbebenet blottes. Der bores et lille hul med forskellige kalibrerede bor, hvorefter implantatet skrues i. Tandkødet kan så lukkes igen hen over implantatet, eller der kan monteres en lille forlængelse, en såkaldt helingshætte, som tandkødet lukker omkring. Der lukkes med et par sting bagefter. Stingene fjernes efter 7-14 dage. Der er normalt kun få gener efter indgrebet. Normalt skal implantatet hele ind i kæbeknoglen uden belastning i ca. 3-4 måneder. I særlige tilfælde kan det forsynes med en foreløbig tand med det samme, men det øger risikoen for komplikationer. Der er sædvanligvis fremstillet en foreløbig bro eller protese, så man ikke behøver at gå tandløs, mens implantatet vokser fast.

Hvordan forholder man sig efter indsættelsen?

Antibiotika ordineres ofte i forbindelse med implantatoperationen for at undgå infektion i området. Efter operationen får du mundtlige og skriftlige instruktioner, om forholdsreglerne for den kommende uges tid. De kan ses i afsnittet herunder. Fra klinikken får du desuden en lille pose med det nødvendige, medicin etc. hjem efter operationen, så du ikke skal direkte videre på apoteket, men kan gå hjem og holde dig i ro. Posen indeholder steril gaze til en eventuel lille efterblødning, smertestillende medicin til den første dag samt eventuelt en recept til flere dage. Desuden får du en flaske Klorhexidin til desinfektion af munden til de efterfølgende dage. Det mest almindelige er, at eventuelle symptomer forsvinder et døgns tid efter operationen. Stingene fjernes efter 7-14 dage. Ved fjernelsen af stingene geninformeres du om de næste skridt i behandlingen.

Hvad sker i indhelingsperioden?

Når implantatoperationen er overstået, fremstilles eventuelt en midlertidig tanderstatning, som kan anvendes i den følgende periode på cirka 4-6 måneder. Det er typisk den tid, det tager for implantatet at blive integreret i kæbeknoglen. Herefter kontrolleres det, at implantatet sidder helt fast. Alt efter hvilken type implantat, der er sat i, kan man gå i gang med de efterfølgende typer for procedurer, der skal til for at gøre klar til fremstilling af krone-, bro- eller protese. Hvis der har været en såkaldt lukket heling, hvor tandkødet er vokset hen over implantatet, åbnes et lille hul i tandkødet over implantatet, og der er klar til den videre behandling i løbet af cirka 14 dage. Hvis der har siddet en lille helingshætte siden selve operationen, som har vedligeholdt en fin åbning i tandkødet, skrues den af. Man er i så fald klar med det samme til aftryk til den endelige tanderstatning.

Bliver implantaterne ikke afstødt ?

Implantatmaterialet som er af titanium er meget biokompatibelt, det vil sige vævsvenligt og afstødes kun yderst sjældent. Infektioner og andre uheldige forhold kan imidlertid betyde, at implantatet ikke vokser fast i kæben. Dette konstateres meget sjældent i forbindelse med, at implantatet skal i anvendelse. Skulle det ske, tages implantatet ud igen, hvorefter kæben heler med ny knogle. Efter ca. to måneder kan der indsættes et nyt implantat samme sted. Det skal dog påpeges, at rygning øger risikoen for tab af implantaterne.

Hvad kan behandles med implantater?

Erstatning af enkelte tænder:

Den mest indlysende behandling med implantater er erstatning enkelte tænder, hvor implantatet fungerer som en kunstig rod for den mistede tand, og den manglende tand bygges op herpå.

Flere manglende tænder:

Mangler der flere tænder, og er der plads til flere implantater, behøves der ikke altid et implantat til hver tand. Der kan bygges broer mellem implantater med afstand mellem hinanden, hvis knogle- og belastningsforhold ellers taler for det.

Hvis man er tandløs i den ene eller i begge kæber:

Alle tænder mangler: Implantater kan fastholde proteser ved hjælp af en form for tryklåssystem, så man opnår betydeligt forbedret protesekomfort uden risiko for at ens helprotese løsner sig ved tale og spisning. En implantatbaseret protese vil normalt skulle bæres af mindst to implantater i underkæben, og fire i overkæben, dog under forudsætning af tilstrækkeligt gode knogleforhold. Hvis der er plads og nok knogle, kan der også indsættes 6-8 implantater i hver kæbe, og herpå fremstilles faste fuldbroer, der er skruet fast og ikke skal tages ud. En sådan bro føles som egne tænder, og er uden den kunstige gane, som er en del af en protese.

Hvilken behandling skal man vælge?

Enhver implantatbehandling begynder med en grundig analyse af sundhedstilstand, kosmetiske og funktionelle krav til tanderstatningen, pladsforhold i kæberne, kæbernes funktion og eventuelle sygdomstilstande i kæberne. Det hedder en SAC analyse, og danner udgangspunkt for hele behandlingsplanen. Dette indebærer desuden en klinisk og røntgenologisk undersøgelse. Der skal i forbindelse med behandlingsplanlægningen tages aftryk til studiemodeller, som er nøjagtige gipsmodeller af kæberne/tandbuerne. En sådan analyse vil som nævnt munde ud i en behandlingsplan, hvor behandlingsbehov og muligheder opregnes, og der udarbejdes et prisoverslag.

Hvordan og hvornår kontrolleres implantaterne?

Det er meget vigtigt at kontrollere implantaterne i særdeleshed i den første periode efter implantatindsættelsen. For at opnå et forudsigeligt og godt resultat er det vigtigt løbende at sikre sig, at alt går, som det skal. Derfor skal man allerede efter ca. en uge til den første kliniske kontrol, hvor tandlægen samtidig undersøger, om de tråde, som såret er syet sammen med, kan fjernes.

Klinisk kontrol af tandimplantaterne ved konsultation på klinikken:

  • Efter 1 uge.
  • Efter 1, 3, 6 og 12 mdr.
  • Efter 1 år: Mindst 1 gang årligt.

Røntgen/ radiologisk kontrol, som laves ved de almindelige eftersyn:

  • Efter påsættelse af abutmentet/ mellemleddet som forbinder implantatet med tandkronen.
  • Efter 1, 3 og 5 år.
  • Efter 5 år: Et systematisk og individuelt regi med 2-5-års intervaller.

Hyppigere røntgen/ radiologiske kontroller ved:

  • Klinisk mistanke om patologi, for eksempel ved parodontose omkring implantatet.
  • Hvis pochemåling, altså måling af tandkødslommerne, ikke er muligt.

Patienter med aggressiv parodontose: - Radiologisk kontrol hvert 2. år               

Finansiering

Vi er klar over, at det kan være en større udskrivning at få foretaget visse tandbehandlinger, og derfor tilbyder vi finansiering i samarbejde med Sparxpress.

Vi ved også af erfaring, at mange risikerer at stå i en akut situation, som kræver handling her og nu. Når du skal have lavet en større tandbehandling, dækker de eksisterende tilskudsordninger ofte kun delvist eller slet ikke.

Derfor ønsker vi at gøre det nemt for dig at få råd til din kommende behandling. Mange af vores patienter vælger at få lavet en afbetalingsordning.
På den måde kan du afdrage et beskedent beløb hver måned, hvilket giver ro i privatøkonomien.

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan finansiere din tandbehandling på denne side.

Rabatordninger

Studerende med et gyldigt studiekort kan hos os få 15 % studierabat på de frie ydelser, altså de tandbehandlinger, hvor man ikke får sygesikringstilskud.

Vi tilbyder også firmarabat til virksomheder.

Vi er medlem af