Kroner

Afgørende for tandens overlevelse 

Det er altid nødvendigt at forsyne rodbehandlede tænder med tandkroner, hvis man skal sikre disse tænders overlevelse.

Rodbehandlede tænder er altid langt mere skrøbelige og svage end levende tænder. Det er blandt andet fordi, man ved rodbehandlingen skal fjerne en masse tandsubstans med boret for at komme ind til nerven. Tanden svækkes også, fordi man fjerner syge og inficerede kar og nerver i tandens midte. Når disse fjernes, tørrer tanden ud. Den mister derved sin elasticitet som gives af den væske, som normalt findes i tandvævet på en rask tand. Den rodbehandlede tand bliver sprød og porcelænsagtig. Derfor knækker den lettere. Der kan også forekomme komplicerede frakturer op i roden. I de tilfælde ender tanden desværre ofte med at skulle fjernes.

Forsynes tanden med en krone, inden den knækker, vil tanden derimod sagtens kunne modstå de meget store belastninger, den udsættes for ved tygning og bid.

Sidst, men ikke mindst er det vigtigt med en tæt omsluttende krone, som kan sikre, at rodfyldningen inde i tanden forbliver tæt. Hvis man vælger at beholde tanden med en stor plastfyldning, er der en risiko for, at der forekommer mikroskopisk spaltedannelse, som kan give adgang for bakterier til tandens indre. Fyldningen vil med tiden blive mere eller mindre utæt efterhånden, som tanden udsættes for belastninger. Hvis fyldningen bliver utæt, vil der opstå en lille betændelsesproces ved rodspidsen, som skal behandles med en fornyet rodbehandling eller en operation, hvor rodspidserne amputeres.

Det er meget afgørende for tandens prognose og overlevelse, at der ikke opstår passage for mundhulens bakterier op langs en utæt fyldning og videre op langs rodfyldningen til rodspidserne. Derfor anbefaler vi altid kroner på rodbehandlede tænder.

Sådan finder du os

Bemærk venligst at der er parkeringsbegrænsning på 2 timer i Frederiksberg Kommune.

Metrostation: Frederiksberg st. 
Buslinier: Frederiksberg st. bus 18, 74 og 30.
Helgesvej 18 og 74.