Inmann Aligner

Inmann Aligneren er en aftagelig tandbøjle, der anvendes til hurtigt og effektivt at rette skæve fortænder eller tænder med mellemrum samt til at korrigere krydsbid. Den kan også med fordel bruges til at rette tænder inden andre tandbehandlinger som for eksempel porcelænskroner, porcelænsfacader eller kosmetiske plastfyldninger. Behandlingen er ideel i forbindelse med kosmetiske tandbehandlinger, hvor man supplerer med tandblegning.

Behandling med tandbøjle fra Inmann Aligner

Behandlingen er meget kortvarig i forhold til andre ortodontiske behandlinger, dvs. tandbøjle-behandlinger. De fleste patienter har opnået det ønskede resultat i løbet af 6-16 uger afhængig af, hvor skæve dine tænder er inden bøjlebehandlingen. Vi vil ved behandlingens start kunne vurdere, hvor længe du kan forvente, behandlingen vil vare.

Når vi starter behandlingen, vil vi forinden lave en forundersøgelse, hvor vi tager stilling til, om du er egnet til behandlingen. Vi tager røntgenbilleder. Vi skal også tage præcise aftryk af dine tænder til brug for analysen samt, i fald du skal behandles, til fremstillingen af den aftagelige tandbøjle. Herefter tilpasser og udleverer vi din Inmann Aligner. Den skal du bruge 16-20 timer hver dag, og du skal komme til regelmæssige kontrolbesøg hos os hver 2. - 3. uge.

Når vi har opnået det resultat, du ønsker, anbefaler vi, som ved enhver anden tandregulering, at vi holder tænderne på plads. Det gør vi ved at sætte en lille metaltråd fast bag på tænderne for at modvirke, at de vender tilbage til udgangspunktet. Vi kan eventuelt kombinere denne tråd med en natbøjle.

Hvad koster en bøjle?

En Inmann Aligner-behandling er typisk billigere end andre former for tandbøjlebehandlinger. Der skyldes, ar disse mere konventionelle tandreguleringer, som inkluderer hele tandsættet ofte tager længere tid.

Den samlede pris kan afhænge af behovet for kontrolbesøg under og efter behandlingen samt, hvor vanskelig og kompleks behandlingen er. Du vil ved den indledende konsultation blive tilbudt en behandlingsplan med prisoverslag samt forventet behandlingstid.

Typisk ender prisen omkring 15.000 kr. pr. kæbe. Dette inkluderer de nødvendige røntgenbilleder, aftryk, gipsmodeller og kontrolbesøg hos os. Hvis dit behov for konsultationer overskrider ”pakken” på seks konsultationer, fakturerer vi herudover for disse.

Du kan læse mere om Inmann Aligner på producentens eget site og se resultater for brug af Inmann Aligner her. Du kan også få bøjlebehandling med Invisalign

Sådan finder du os

Bemærk venligst at der er parkeringsbegrænsning på 2 timer i Frederiksberg Kommune.

Metrostation: Frederiksberg st. 
Buslinier: Frederiksberg st. bus 18, 74 og 30.
Helgesvej 18 og 74.