Alle tandlæger i Danmark har fra sundhedsmyndighederne fået besked på kun at behandle kritiske patienter. Det gælder fra nu og muligvis frem til slutningen af juni 2020. Det betyder, at vi i den periode ikke laver f.eks. rutinemæssige eftersyn og tandrensninger. Disse behandlinger udskydes til slutningen af juni 2020.

Klinikken bliver ved med at være åben. Vi skal som tandlæger gennemføre kritiske funktioner som behandling af traumer i tænder og mund, smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde af caries og parodontose. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger og igangværende bøjlebehandling samt hævelser og sår i munden, som ikke heler. Ring hvis du er i tvivl!

Vi henstiller også til, at du følger anbefalingerne på www.coronavirus.dk.
Du skal melde afbud, hvis du udviser symptomer herunder feber, ondt i halsen, muskelsmerter, hovedpine, hoste/ luftvejsbesvær eller forkølelse, der kan give mistanke om COVID-19 infektion. Patienter, der har et akut tandlægebehandlingsbehov, men er under mistanke om smitte med COVID- 19, skal henvises til egen læge, hvis behandlingen ikke kan vente.

Du skal vide, at du trygt kan gå til behandling på vores klinik. Vi holder os løbende opdateret og følger alle infektionshygiejniske retningslinjer, og bruger de nødvendige værnemidler, så smitteoverførsel undgås.

De bedste hilsner fra Frederiksberg Tandlægerne

Hvad kan erstattes med implantater?

Enhver implantatbehandling begynder med en grundig analyse af sundhedstilstand, kosmetiske og funktionelle krav til tanderstatningen. Vi vurderer pladsforhold i kæberne og kæbernes funktion.

Vi identificerer eventuelle sygdomstilstande i kæberne. Det hedder en SAC-analyse og danner udgangspunkt for hele behandlingsplanen. Dette indebærer desuden en klinisk og røntgenologisk undersøgelse.

Der skal i forbindelse med behandlingsplanlægningen tages aftryk til studiemodeller, som er nøjagtige gipsmodeller af kæberne/ tandbuerne. En sådan analyse vil som nævnt munde ud i en behandlingsplan, hvor vi opsummerer behandlingsbehov og muligheder samt udarbejder et prisoverslag.

Erstatning af enkelte tænder

Den mest almindelige behandling med implantater er erstatning af enkelte tænder. Implantatet fungerer som en kunstig rod for den mistede tand, og den manglende tand bygges op herpå.

Flere manglende tænder

Mangler du flere tænder, og er der plads til flere implantater, behøver du ikke altid et implantat til hver tand. Der kan bygges broer mellem implantater, hvis knogle- og belastningsforhold ellers taler for det.

Hvis du er tandløs i den ene eller i begge kæber

Implantater kan fastholde proteser ved hjælp af en form for tryklåssystem, så du opnår betydeligt forbedret protesekomfort uden risiko for, at din helprotese løsner sig ved tale og spisning.

En implantatbaseret protese skal normalt bæres af mindst to implantater i underkæben, og fire i overkæben, hvis knogleforholdene er tilstrækkeligt gode.

Hvis der er plads og knogle nok, kan man også indsætte 6-8 implantater i hver kæbe, og herpå fremstilles faste fuldbroer, der er skruet fast og ikke skal tages ud. En sådan bro føles som egne tænder og er uden den kunstige gane, som er en del af en protese.   

 Læs mere:

Finansering

Vidste du at vi også tilbyder finansiering af dine behandlinger?
Tryk her for at læse mere 

Din tandlæge på Frederiksberg

Vi gør os meget umage for, at vores patienter føler sig trygge, samt at behandlingerne foregår i en personlig atmosfære. Vi får dejlig, positiv feedback fra vores søde patienter. De fleste nye patienter henvender sig til klinikken via anbefalinger.

Som patient hos Frederiksberg Tandlægerne kan du altid få en akut tid samme dag, hvis du ringer i god tid. 

Vi kan hjælpe dig med at finansiere eventuel tandbehandling. 

Rabatordninger

Studerende med et gyldigt studiekort kan hos os få 15 % studierabat på de frie ydelser, altså de tandbehandlinger, hvor man ikke får sygesikringstilskud.

Vi tilbyder også firmarabat til virksomheder.

Kontakt klinikken, hvis du vil høre mere om vores priser og rabatordninger.